Algemene voorwaarde Het Vermeertje in Delft

Open & Eerlijk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN  HET VERMEERTJE
De algemene voorwaarden van Het Vermeertje zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

KvK nummer: 27223098

Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar info@hetvermeertje.nl of bel ons direct via 015 – 889 71 75.